Options

Cariyenin Efendisini Rabbini Doğurması Kıyamet Alameti midir?